Skip to content

Beşi Bi Yerde 🖐 Five in a Bottle

Bolluk var bolluk
🙏
Abundance is the way of universe

Bu kadar iyisini bir arada hiç görmemiştim
🥳
It is like team Barça of singers. Five stars in one scene

Hepsi Bir’dir Sen’dedir  _  It is all One being in You
Arama hiç boşuna  _  Don’t look any further
Gelir seni bulur  _  They come to find you
Parçaların karşında durur  _  Pieces pushed out of you
Bak bakem beş parmak  _  Look bro five fingers there are
Bi daha bak  _  Look again
Sihir işte bu  _  Magic… So this is
Oldu mu sana bir el  _  Forms a single hand, isn’t it so

(Kapak/Cover) (F/Ph)oto 😍 Ali Taş – Antakya