Skip to content

Beş Yasa ile Sade Yaşam 🕔 Simply Live with Five Laws

Bu hınzırın içinde pek bi mükemmeliyetçi biri daha var. Ona kalsa bunları yazmak yıllar alır. Bu yüzden çalıp yazıyorum. Sakın çaktırmayın
😁😁😁
This rascal has also a stubbornly perfectionist one inside. If we wait for him to present these it will take years. Thay’s why I am stealing the following for you. Shhh, don’t make him notice

Bu Alemin Beş Değişmez İlahi Yasası _ Five Unchangeable Divine Laws of This Realm

1) Sen varsın _ You exist
2) Her şey şimdi ve buradadır _ Everything is here and now
3) Hepsi birdir ve biz hepimiz biriz _ The one is the all and we all are one
4) Neyi üretip saldıysan aleme o dönüp gelecektir sana _ What you put out is what you get back
5) Bu beş yasa hariç her şey bir fikirdir yani değiştirebilirsin _ Everything other than these five laws is an idea and thus you can change it

1) Sen varsın _ You exist

Birinci ilahi yasaya uyum koşulsuz sevgi veya sebepsiz mutluluk üretiyor. Yani biz doğal halimizle mutlu olarak varız. Mutsuzluk icat çıkarmak demek. Kim çıkarır icatları? Nefs ya da ego
🙏🙏🙏
Harmony to this divine law produces unconditional love or happiness without a cause. This means that we are naturally happy to exist. Unhappiness is something we produce. Who produces it? Personality and ego structures


2) Her şey şimdi ve buradadır _ Everything is here and now

İkinci yasa yine nefs ve egonun ürettiği kişi denilen suni varlık yanılsamasını çözüyor. Zaman ve mekan bitiyor. Hafıza ve zihin çoklukla doğru şekilde kullanılmazlar da endişe, nevroz ve psikozlar üretirler ya. Bu yasa onun köküne kibrit suyu ekiyor
🌎😍🌍😍🌏
This law resolves what personality and ego structures produce as a pseudo self. Illusion of time and space goes away. You know, since they are abused most of the time our systems of memory and ego-mind produces anxiety, neurosis and psychosis. This law is a cure for all of these

3) Hepsi birdir ve biz hepimiz biriz _ The one is the all and we all are one

Bu yasa ile öteki denilen kavrama fitili basıyoruz. Böylece etrafta parmak uzatıp suçlayacak kimse kalmıyor. Böylece yaşam olarak yaşamaya başlarız ve ihale üstümüze kalır
1️⃣1️⃣1️⃣
This law sets fire to the idea of other. Thus there remains nobody to point our fingers to. Thus we understand we are solely responsible for what we produce by living as life itself

4) Neyi üretip saldıysan aleme o dönüp gelecektir sana _ What you put out is what you get back

Aynayız birbirimize. Demin öteki kavramı kaybolmuş gibi olmuştu. Ancak şimdi gerçek faydasıyla tekrar ortaya çıktı. Ne için? Bize içimizdekileri dışarıda göstermek için
🔁🔁🔁
We are mirrors to each other. Previous law had lost trace of the other. Now it appears again in its most useful way. What for? To show us outside what we carry inside

5) Bu beş yasa hariç her şey bir fikirdir yani değiştirebilirsin _ Everything other than these five laws is an idea and thus you can change it

Aha! Demek ki bu yaşımıza kadar neyi tasarladıysak onları yaşadık. İster farkında olarak ister uykuda sorumlusu biziz. Ancak hep seçimlerimizi yaşadık. Bu beş yasayı değiştirmeye soyunmadan istediğin özgürlüğe sahipsin. Neden beş? Çünkü sistem değişim üzerine kurulu. Değişim fikrinin kendisi de değiştirilemez. Sistem mümkün olan her yolu denememiz için bizi teşvik ediyor. Herkes olan her şeyin bi ucundan tutup henüz olmayanı deniyor. Böylece sistem sürekli ve sonsuz bir şekilde genişliyor. Böylece ortaya bir insan mozaiği çıkmaya başlıyor. Bu da insan olma onuru demek. Bu kuralların ardındaki niyet topluca insan olmamız. Yoksa ot gibi de robot gibi de yaşayabiliriz
🔮🔮🔮
Aha! What we had lived until now was our making. Either aware or asleep we did it ourselves. Simply we always lived by our choices. You are free to change everything except these five laws. Why five? Because the system is built upon change itself. The idea of change cannot be changed. System provokes us to try each and every way. Everybody holds a perspective of all that is to try all that is possible. Thus the system expands constantly and infinitely. Thus a human condition mosaic starts to appear. This honour is what being a human is. The intention behind these laws is for us to be human as a collective. Otherwise we might live bypassing life like a robot

Bu tabakhaneye bok yetiştiren çağımız için çok uzun oldu bu yazı. İkinci maddeyi kalbimize anlatan dokunaklı bir parça gelsin gari
🤭🤭🤭
This has become a very long writing for this age of useless hurry. Come on! Let’s listen to a touching piece telling our hearts about the second law